ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.pen-store.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών γραφής και αξεσουάρ της εταιρείας ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΙΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Δημ. Λιβάς με έδρα στην Αθήνα, Πινδάρου 3 τ.κ. 10671 Κολωνάκι. Περιηγηθείτε στις σελίδες του e-shop διαβάστε τους όρους. Κάθε συναλλαγή με το κατάστημα αυτομάτως σημαίνει και την ααποδοχή των παρακάτω όρων.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997, 3471/2006 και 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσω του παρόντος ή κατόπιν αλλαγής του ως άνω νομικού πλαισίου. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποδοχή όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεται αυτόματα και συναινεί με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνο κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 5 παρ. 2,7 παρ. 2 και 9 ν. 2472/1997.

Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία , τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για τους σκοπός της συναλλαγής του με την ιστοσελίδα. Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται και επεξεργάζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας με σκοπό αποκλειστικά την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών του.

Αποδέκτες των στοιχείων αυτών δύναται να είναι – μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη – οι εμπορικοί συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που μεσολαβούν για την παράδοση των προϊόντων , άλλοι συνεργάτες και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης.

Ο χρήστης έχει , μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων , τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1197. Συγκεκριμένα μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, την διόρθωση αυτού , την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης , για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της μόνο μετά από την συγκατάθεση του.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η παρούσα ιστοσελίδα είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ηλεκτρονικές συμβάσεις

Για την σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του χρήστη απαιτούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου/Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – Fax – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ.- Πόλη – Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του προκειμένου να του αποστείλουν μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ενημερωτικό σημείωμα (newsletter).

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της παρούσας ιστοσελίδας γίνονται μέσω του παγκόσμιου δικτύου πληρωμών PayPal,προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL και ψηφιακή πιστοποίηση) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η Πιστωτική Κάρτα του χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω της ιστοσελίδας χρεώνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκευόνται από την ιστοσελίδα μας, ούτε έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Περισσότερα για το PayPal

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσελίδων του δικτυακού  τόπου μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, που πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιεί (browser), την μη αποθήκευση των  νέων cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μην αποθηκεύει τα cookies, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παράλληλα, η ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που αποθηκεύει η ιστοσελίδα είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρεί ο χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τον χρήστη σε μελλοντικές επισκέψεις.

Επιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης μπορεί να κάνει αίτηση επιστροφής του προϊόντος εντός 15 ημερών από την παράδοση.
1. Ελαττωματικό προϊόν – Επιστρέφεται η αξία του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής.
2. Κατεστραμμένη συσκευασία δικής μας ευθύνης – Επιστρέφεται η αξία του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής.
3. Παραλαβή διαφορετικού προϊόντος από αυτό που παραγγέλθηκε – Επιστρέφεται η αξία του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής.
4. Ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή της – Επιστρέφεται η αξία του προϊόντος χωρίς τα έξοδα αποστολής.
Επιστροφή χρημάτων
1. Αν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, θα ακυρωθεί η χρέωση εντός 10 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.
2. Αν η πληρωμή έχει γίνει με Αντικαταβολή η Τραπεζικό έμβασμα, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό του πελάτη αμέσως μετά την επιστροφή του προϊόντος

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προηγηθεί μεταξύ μας επικοινωνία.
Στην περίπτωση επιστροφής κατεστραμμένου προϊόντος θα χρειαστεί φωτογραφία του από τον πελάτη.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, η έχει χαθεί η εξωτερική τους συσκευασία δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή.
Η μεταξύ μας επικοινωνία για τυχόν παραλαβή κατεσραμμένου προϊόντος θα πρέπει να γίνεται άμεσα την ημέρα της παραλαβής ή την επομένη, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.
Στην περίπτωση 1 μπορεί να γίνει και αντικατάσταση προϊόντος με την αποστολή νέου χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Links

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι άλλες ιστοσελίδες ακολουθούν.

Ασφάλεια SSL

Ασφάλεια κατά την διάρκεια παραμονής σας στο e-shop μας και σε οποιαδήποτε συναλλαγή, σας εξασφαλίζουμε με SSL Certificate απο την Comodo

www.pen-store.gr – ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΙΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – Δημ. Λιβάς – 2018